Faunsborgs Historie

Der var en gruppe flygtninge af det Frieflok, som på deres rejse fandt en åben eng. For enden af engen var der en bakke ikke højere end husdøre. Engen var omringet af skove, nogen tætter end andre. De valgte at slå deres lejr op i skovkanten da de var godt trætte og udmattede fra de mange dags vandring.
Under nattens fulde måne kunne der høres hove trampe over gamle og visne grene i det fjerne. Så begyndte musikken at spille. De var ikke alene på engen.
De bevægede sig ud af deres lejer og fulgte lyden af musikken der spillede. Da de komme tætter på kunne de se, at der sad nogen mennesker omkring et bål. Noget var ikke normalt ved de mennesker. De havde gede ben. De havde hørt historier og rygter om lignende væsener, men aldrig set én.

Hvad de ikke vidste var, at der stod én bag dem. Han tilbud dem, at komme med hen til bålet. Flygtningene gik med. De sad om bålet og fortalte hinanden historier.
Det var ved at blev sent, da de havde stadig 7 dages vandring foran dem. De valgte at gå tilbage deres lejer og få sovet resten af natten ud.
Den næste morgen troede de alle sammen at det var en drøm.Men de følte også det var her de skulle være.

Det er derfor i dag der står en borg ved den åbnende eng med skovene omkring med navnet

Faunsborg